Прелистување  


Наслов: Втора Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 23 мај 2007 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2007
ISBN: 9989-9702-9-7
Број на страници: 146
Формат: PDF   TEXTНаслов: Дванаесетта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија : зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 26 мај 2017 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2017
ISBN: 978-608-4538-66-0
Број на страници: 110
Формат: PDF   TEXTНаслов: Деветта Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола, 30 мај 2014 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2014
ISBN: 978-608-4538-50-9
Број на страници: 94
Формат: PDF   TEXTНаслов: Десетта Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола, 28 мај 2015 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2015
Број на страници: 86
Формат: PDF   TEXT
Наслов: Единаесетта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија : зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 27 мај 2016 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2016
ISBN: 978-608-4538-62-2
Број на страници: 98
Формат: PDF   TEXTНаслов: Зборник на научни трудови од Работилницата за значењето на книгата : 10.07.2013
Уредник: Ленче Андоновска, Гордана Пешевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2013
ISBN: 978-608-4538-42-4
Број на страници: 72
Формат: PDF   TEXTНаслов: Книгата и библиотеката - мостови кон ненасилна комуникација кај младите : зборник на стручни трудови
Уредник: Ленче Андоновска, Гордана Пешевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2016
ISBN: 978-608-4538-63-9
Број на страници: 147
Формат: PDF   TEXTНаслов: Осма Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 5 јуни 2012 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2013
ISBN: 978-608-4538-46-2
Број на страници: 109
Формат: PDF   TEXTНаслов: Петта Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 4 јуни 2010 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2010
ISBN: 978-608-4538-19-6
Број на страници: 107
Формат: PDF   TEXTНаслов: Седма Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 31 мај 2012 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2012
ISBN: 978-608-4538-38-7
Број на страници: 98
Формат: PDF   TEXTНаслов: Трета Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 23 мај 2008 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2008
ISBN: 978-9989-2783-7-2
Број на страници: 102
Формат: PDF   TEXTНаслов: Тринаесетта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија : зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 8 јуни 2018 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2018
ISBN: 978-608-4538-66-0
Број на страници: 95
Формат: PDF   TEXTНаслов: Четврта Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 29 мај 2009 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2009
ISBN: 978-608-4538-07-3
Број на страници: 83
Формат: PDF   TEXTНаслов: Шеста Роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија : Зборник на излагања : тркалезна маса, Битола 23 мај 2011 година
Уредник: Николче Вељановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2011
ISBN: 978-608-4538-32-5
Број на страници: 91
Формат: PDF   TEXT