Страница за администрација Ви овозможува да управувате со корисниците Создај Создај нова колекција Создај Наслов на колекцијата E-mail адреса на библиотекарот Опис на колекцијата Вид на градење Увези Увези колекција: преземи ги оригиналните документи и конвертирај ги во внатрешниот формат на Greenstone Увези Колекција Изгради Изгради колекција: создај ги индексите и хиерархиите за прелистување. Изгради Колекција Активирај Активирај колекција: замени ја старата изградена колекција со нова верзија Активирај Колекција Избриши Избриши ја колекцијата Избриши Колекција Превчитај Превчитај ја колекцијата во Дигиталната Библиотека Превчитај Колекција null null null Колекција Пребарување низ колекциите Пребарувај Пребарување низ повеќе колекции одеднаш Колекции во кои ќе се пребарува Максимален број на документи по колекција Израз за пребарување zoranjanakievski@yahoo.com zoranjanakievski@yahoo.com Почеток Дигитална библиотека при НУУБ „Св. Климент Охриски“ - Битола Дигитална библиотека при НУУБ „Св. Климент Охриски“ - Битола Почеток Дигитална библиотека при НУУБ „Св. Климент Охриски“ - Битола Дигитална библиотека при НУУБ „Св. Климент Охриски“ - Битола <br/> <p> Колекцијата <b>„Книги“</b> содржи 19 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Книги“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори, Години, Издавачи</i> или <i>Јазици.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Книги“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Книги“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Knigi5.png Книги Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје filenames Книги _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ true 19 lucene col11 jdbm 1544513565 1544513370 /greenstone3/sites/localsite/collect/col11 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Периодични списанија“</b> содржи 47 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Периодични списанија“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Години</i> или <i>Издавачи.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Периодични списанија“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Периодични списанија“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> PeriodicniSpisanija4.png Периодични списанија Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје filenames Периодични списанија _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ true 47 lucene col12 jdbm 1560422220 1560421851 /greenstone3/sites/localsite/collect/col12 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Каталози“</b> содржи 4 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Каталози“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори</i> или <i>Година.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Каталози“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Каталози“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Katalozi4.png Каталози Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје filenames Каталози _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ _textdocument_ true 4 lucene col13 jdbm 1523206763 1523206737 /greenstone3/sites/localsite/collect/col13 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Зборници“</b> содржи 14 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Зборници“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори</i> или <i>Година.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Зборници“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Зборници“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Zbornici3.png Зборници Текст во документот Наслови Уредници Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје filenames Зборници _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ true 14 lucene col14 jdbm 1560426655 1560426523 /greenstone3/sites/localsite/collect/col14 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Библиографии“</b> содржи 1 запис. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Библиографии“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори</i> или <i>Година.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Библиографии“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Библиографии“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Bibliografii1.png Библиографии Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје filenames Каталози _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ _textdocument_ true 1 lucene col15 jdbm 1523207107 1523207080 /greenstone3/sites/localsite/collect/col15 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Научна литература“</b> содржи 3 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Научна литература“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори</i> или <i>Година.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Научна литература“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Научна литература“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> NaucnaLiteratura3.png Научна литература Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје Датотеки Научни трудови _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ zoran.janakievski@nuub.mk zoran.janakievski@nuub.mk true 3 lucene col16 jdbm 1523207362 1523207340 /greenstone3/sites/localsite/collect/col16 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Прилози“</b> содржи 3 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Прилози“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Автори</i> или <i>Година.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Прилози“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> После пребарувањето, притиснете на линкот <u>TEXT</u> за да ги видете пронајдените клучни зборови или фрази, означени со жолта боја. <p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Прилози“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Prilozi3.png Прилози Текст во документот Наслови Автори Година Издавач Јазик text Title Source Документ Поглавје Датотеки Прилози _labelCreator_ _labelDate_ _labelPublisher_ _labelLanguage_ zoran.janakievski@nuub.mk zoran.janakievski@nuub.mk true 3 lucene col17 jdbm 1523207484 1523207434 /greenstone3/sites/localsite/collect/col17 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Ракописи“</b> содржи 36 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Ракописи“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Автори, Наслови</i> или <i>Видови.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Ракописи“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Ракописи“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> Rakopisi3.png Ракописи Сите Автори Наслови Видови text Title Source Документ Поглавје Текст во документот Наслови Година Издавач Јазик filenames Ракописи _labelCreator_ _labelFormat_ _labelTitle_ allfields true 36 lucene col18 jdbm 1523207710 1523207525 /greenstone3/sites/localsite/collect/col18 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Видео записи“</b> содржи 10 записи. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Видео записи“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Датуми</i>, Сопственици</i> или <i>Места.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Видео записи“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Видео записи“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> VideoZapisi3.png Видео записи Сите Наслови Години Автори Јазик text Title Source Документ Поглавје Места Видови Текст во документот Наслови Издавач filenames Видео записи _labelCreator_ _labelTitle_ allfields _labelDate_ _labelLanguage_ true 11 lucene col19 jdbm 1531897288 1531897276 /greenstone3/sites/localsite/collect/col19 untidy <br/> <p> Колекцијата <b>„Звучни записи“</b> содржи 1 запис. <p> <p> За да ја прелистате колекцијата <b>„Звучни записи“</b>, изберете некоја од понудените опции: <i>Наслови, Датуми</i>, Сопственици</i> или <i>Места.</i> <p> <p> За да пребарувате низ колекцијата <b>„Звучни записи“</b>, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.<p> <p> Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата <b>„Звучни записи“</b> изберете ги останатите пребарувања: <i>Пребарување на текст, Формулар за пребарување</i> и <i>Напредно пребарување.</i> <p> ZvucniZapisi.png Звучни записи Сите Наслови Години Автори Јазик text Title Source Документ Поглавје Места Видови Текст во документот Наслови Издавач filenames Видео записи _labelCreator_ _labelTitle_ allfields _labelDate_ _labelLanguage_ true 1 lucene col20 jdbm 1523207786 1523207781 /greenstone3/sites/localsite/collect/col20 untidy