Статии  Колекцијата „Статии“ содржи 578 записи.

Статиите се дел од проектот „Дигитализација на културните активности во Битола низ страниците на периодиката во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола : во период до 1955 година“, одобрен и реализиран во 2020 година.

За да ја прелистате колекцијата „Статии“, изберете некоја од понудените опции: Списанија, Години или Наслови.

За да пребарувате низ колекцијата „Статии“, внесете го клучниот збор или изразот во полето за основното пребарување и изберете го параметарот по кој сакате да се пребарува.

Доколку сакате на направите посложени пребарувања низ колекцијата „Статии“ изберете ги останатите пребарувања: Пребарување на текст и Напредно пребарување.